Pedagogisk dokumentation & information

Det har jag aldrig provat tidigare,

så det klarar jag helt säkert.

- Pippi Långstrump

Pedagogisk dokumentation & information


Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg i vårt kvalitetsarbete och för

att synliggöra barnens intressen och lärande. Detta gör att vi kan förändra miljö, arbetssätt

och material för att utmana barnen i deras undersökande lekar och intressen.


Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete, då vi regelbundet

analyserar den pedagogiska verksamheten, våra olika lärandemiljöer, de resurser som finns och

använts samt hur vi ska gå vidare utifrån den information vi fått genom våra reflektioner.


För att nå ut till er föräldrar med vår pedagogiska dokumentation använder vi oss utav det

digitala vertyget Tyra.

Adress


Televägen 4

Box 125


311 51 Ätran

Telefon/Mailadress


0733-31 95 77info@laxensforskola.se

Öppettider


06.00 - 18.30