Vår verksamhet

Det har jag aldrig provat tidigare,

så det klarar jag helt säkert.

- Pippi Långstrump

Vår verksamhet

 

Vi vill erbjuda en verksamhet där barnen utvecklas, utmanas och inspireras i sitt lärande och där glädje, trygghet och gemenskap är viktiga byggstenar.

 

Vår miljö är föränderlig efter barnens intresse och behov.

 

Vår verksamhet bygger på olika teman. Just nu är vårt tema: Matematik, som kommer att mynna ut i olika projekt allt efter barnens intresse och nyfikenhet.

 

 

 

Adress


Televägen 4

Box 125


311 51 Ätran

Telefon/Mailadress


0733-31 95 77info@laxensforskola.se

Öppettider


06.00 - 18.30